Burgerparticipatie en veiligheid

Steden, van, R. & S. Mehlbaum (2021). ‘Do-it-yourself surveillance: The practices and effects of WhatsApp Neighbourhood Crime Prevention groups’. Crime, Media, Culture. https://doi.org/10.1177/17416590211041017

Mehlbaum, S. & J. Broekhuizen (2019). ‘Evalueren in complexiteit. De inzet van een realistische evaluatiemethodiek in het evalueren van de aanpak van veiligheidsproblematiek.’ In: R. van Steden & R. van Putten (red), Pragmatisch verzet tegen cultuurpessimisme. Den Haag: Boom bestuurskunde, 93-107.

Mehlbaum, S. & R. van Steden (2019). ‘De impact van WhatsApp-buurtgroepen.’ Secondant.

Mehlbaum, S. & R. van Steden (2018). Doe-het-zelfsurveillance. Een onderzoek naar de werking en effecten van WhatsApp-buurtgroepen. Apeldoorn: Politie en Wetenschap.

Steden, R., van & S. Mehlbaum (2018). ‘Police volunteers in the Netherlands: a study on policy and practice’. Policing & Society.  doi: https://doi.org/10.1080/10439463.2018.1523165

Mehlbaum, S., Ronald van S. & L. Weimar (2016). ‘Politievrijwilligers: ‘Het werk een 10, de organisatie een 5”. Tijdschrift voor de politie, 78:2. 

Steden, R. van & S. Mehlbaum (2015). Politievrijwilligers (on)gewenst….? Over politieke steun, een enthousiaste werkvloer en falend beleidStichting Maatschappij en Veiligheid.