Over


Mehlbaum Onderzoek is een klein onderzoeksbureau onder leiding van Shanna Mehlbaum MSc.

Mehlbaum heeft een master in de Criminologie en Bestuurskunde en doet sinds 2007 onderzoek op het gebied van criminaliteit en veiligheid. In het verleden was zij werkzaam bij de politie (eenheid Amsterdam en toenmalig korps Flevoland), de Vrije Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut.

Sinds 2015 werkt zij als zelfstandig onderzoeker vanuit Mehlbaum Onderzoek. Recente onderzoeksthema’s zijn synthetische drugs en drugsafval, cocaïnesmokkel en -handel, jonge aanwas voor georganiseerde criminaliteit en de lokale aanpak van ondermijning. De onderzoeksrapporten van Mehlbaum Onderzoek zijn zowel openbaar als vertrouwelijk, afhankelijk van de wens van de opdrachtgever.

Op basis van de benodigde expertise en kunde stelt Mehlbaum voor elke opdracht een team van onderzoekers samen. Hiervoor werkt Mehlbaum samen met een aantal vaste partners. Ook werkt Mehlbaum graag samen met professionals uit de praktijk. 

Mehlbaum is als buitenpromovendus verbonden aan Tilburg University waar zij onderzoek doet naar grensoverschrijdende afvalsmokkel.