Over mij

Shanna Mehlbaum MSc. is criminoloog en bestuurskundige. Sinds 2007 is zij actief als onderzoeker op het gebied van criminaliteit en veiligheid. In het verleden was zij werkzaam bij de politie (eenheid Amsterdam en korps Flevoland), de Vrije Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut.

Sinds 2015 werkt zij als zelfstandig onderzoeker vanuit Mehlbaum Onderzoek. Recente onderzoeksthema’s zijn synthetische drugs en drugsafval, cocaïnesmokkel en -handel, jonge aanwas voor georganiseerde criminaliteit en de lokale aanpak van ondermijning. De onderzoeksrapporten van Mehlbaum Onderzoek zijn zowel openbaar als vertrouwelijk, afhankelijk van de wens van de opdrachtgever.

Voor de uitvoering stelt Mehlbaum een onderzoeksteam samen, afhankelijk van de gevraagde expertise en kennis. Ook werkt Mehlbaum veel samen met praktijkexperts van onder andere politie en gemeenten. 

Mehlbaum is tevens als buitenpromovendus verbonden aan Tilburg University waar zij onderzoek doet naar grensoverschrijdende afvalsmokkel.