Synthetische drugs


Nederland is een belangrijke producent van synthetische drugs. Naast de uitdagingen die de productie en handel in synthetische drugs met zich meebrengen voor de overheid, levert synthetische drugsproductie ook het probleem op van overgebleven drugsafval.

Naast fenomeenonderzoeken op dit thema, heeft Mehlbaum Onderzoek tevens onderzoek uitgevoerd naar meldingsbereidheid van drugsproductielocaties.

Onderzoeken op dit thema: