Ondermijning en maritieme actoren


Vanwege hun specialistische kennis, vaardigheden en toegang, zijn maritieme actoren kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. Op dit thema bracht Mehlbaum Onderzoek in 2021 het onderzoek Zuiver op de graat? uit over de betrokkenheid van de kottervisserij bij cocaïnesmokkel.

Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar ondermijning in de binnenvaart in opdracht van het RIEC Rotterdam. Dit onderzoek is naar verwachting in juni 2024 afgerond.