Publicaties


2024

Mehlbaum, S., J. Broekhuizen & K. van den Akker (2024). Ongekend. Een onderzoek naar de impact van dreiging vanuit de georganiseerde criminaliteit op politiewerk. Apeldoorn: Politie en Wetenschap. Factsheet.

2023

Broekhuizen, J., S. Mehlbaum, K. van den Akker & J. de Boer (2023). Meer dan een vinkje. Een onderzoek naar het versterken van de bereidheid van ambtenaren om agressie en geweld te melden en te registreren. Amersfoort: Bureau Broekhuizen.

Mehlbaum, S., B. Schuitema, S. Boskamp & J. Broekhuizen (2023). Bevindingen van het actieonderzoek naar de intensieve trajectbegeleiding (ITB) A+ in het kader van het Arnhemse preventieprogramma BOTOC. Halfweg: Mehlbaum Onderzoek. Op aanvraag.

2022

Broekhuizen, J., S. Mehlbaum & K. van den Akker (2022). Digitaal perspectief. Leren van acht digitale projecten binnen de GGP. Politie. In opdracht van de portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politie.

Broekhuizen, J. & S. Mehlbaum (2022). Rolneming provincie Noord-Brabant ondermijning. Amersfoort: Bureau Broekhuizen.

2021

Mehlbaum, S. & J. Broekhuizen (2021). Vreemde geuren. Eindrapportage meldingsbereidheid drugsproductielocaties in Zaanstad. Halfweg: Mehlbaum Onderzoek.

Mehlbaum, S., K. van den Akker, A. Verweij & A. Wester (2021). Zuiver op de graat? Over de betrokkenheid van de visserij bij maritieme drugssmokkel. Den Haag: Politie & Wetenschap.
Infographic Zuiver op de graat?

Steden, van, R. & S. Mehlbaum (2021). ‘Do-it-yourself surveillance: The practices and effects of WhatsApp Neighbourhood Crime Prevention groups’. Crime, Media, Culture. https://doi.org/10.1177/17416590211041017

2020

Mehlbaum, S. (2020). Van alle markten thuis. Sfeerbeeld van de automotive-branche in de Spaanse Polder. Halfweg: Mehlbaum Onderzoek.

Mehlbaum, S. & J. Boekhuizen (2020). Vreemde geuren. Nulmeting meldingsbereidheid drugsproductielocaties in Zaanstad. Halfweg: Mehlbaum Onderzoek.
Factsheet Vreemde geuren – nulmeting meldingsbereidheid

Broekhuizen, J. & S. Mehlbaum (2020). Tussenrapportage Evaluatie interventies meldingsbereidheid ondermijnende criminaliteit. Amersfoort: Bureau Broekhuizen.
Infographic Evaluatie interventies meldingsbereidheid ondermijnende criminaliteit

Mehlbaum, S. & J. Broekhuizen (2020). Evaluatie Veiligheidsmarkt Heusden Amersfoort: Bureau Broekhuizen.

Broekhuizen, J. & S. Mehlbaum (2020). Evaluatie Veiligheidsdag Woensdrecht. Amersfoort: Bureau Broekhuizen.

2019

Y. Schoenmakers & S. Mehlbaum (2019). De Intelligence Paradox. Lessen uit de integrale Pilot Analyse Synthetische Drugs in Oost-Nederland. Den Haag: Politie en Wetenschap.

Mehlbaum, S. & Y. Schoenmakers (2019). De wortel en de stok. Praktijklessen uit de gebiedsgebonden aanpak van ondermijning. Den Haag: Politie en Wetenschap.

Mehlbaum, S. & J. Broekhuizen (2019). ‘Evalueren in complexiteit. De inzet van een realistische evaluatiemethodiek in het evalueren van de aanpak van veiligheidsproblematiek.’ In: R. van Steden & R. van Putten (red), Pragmatisch verzet tegen cultuurpessimisme. Den Haag: Boom bestuurskunde, 93-107.

Mehlbaum, S. & R. van Steden (2019). ‘De impact van WhatsApp-buurtgroepen.’ Secondant.

2018

Mehlbaum, S. & R. van Steden (2018). Doe-het-zelfsurveillance. Een onderzoek naar de werking en effecten van WhatsApp-buurtgroepen. Apeldoorn: Politie en Wetenschap.

Spapens, T., S. Mehlbaum, R. Neve (2018). ‘Preventing Illicit Waste-Exports from the Netherlands to China’. In: Transnational Crime. European and Chinese Perspectives. Mitsilegas, V., S. Hufnagel, A. Moiseienko, S. Yanan & L. Mingxiang (eds). Routledge.

Mehlbaum, S. & Y. Schoenmakers (2018, 9 oktober). ‘Het tij keren in notoire straten’. Secondant.

Steden, R., van & S. Mehlbaum (2018). ‘Police volunteers in the Netherlands: a study on policy and practice’. Policing & Society.  doi: https://doi.org/10.1080/10439463.2018.1523165

Mehlbaum, S. (2018).‘Hier zit een luchtje aan. Over het wegwerken van afvalstoffen door co-vergisting’ Tijdschrift voor Criminologie, (60)2. doi: 10.5553/TvC/0165182X2018060002007

Mehlbaum, S., G. Hoekstra, S. Freerk van der Velde (2018). Interne diefstal binnen het MKB in Noord-Nederland. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Mehlbaum, S., Y. Schoenmakers & Y. van Zanten (2018). Notoire straten. Over de lokale inbedding van georganiseerde criminaliteitPolitie en Wetenschap.

2017

Mehlbaum, S. & T. Spapens (2017), Enforcing the EU-WSR: Challenges of Cross-Border CooperationProject Blockwaste.

Broekhuizen, J., S. Mehlbaum & M. van Kapel (2017). Vervolgevaluatie sociale veiligheid op en rond het spoor. Utrecht, Verwey-Jonker Instituut.

Mehlbaum S., Boutellier H., en Broekhuizen J. (2017) Van pionieren naar staande praktijk. Tussenevaluatie Tilburgse aanpak ondermijnende criminaliteit. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Niet openbaar

Schoenmakers, Y. & S. Mehlbaum (2017). Drugsafval in BrabantJustitiële Verkenningen: Criminaliteit in Noord-Brabant,  2:17, 89-102.

Sahramäki, Iina, Favarin, Serena, Mehlbaum, S.L., Savona, Ernesto Ugo, Spapens, A.C.M., & Kankaanranta, Terhi (2017). Crime script analysis of Illicit cross-border waste trafficking: Key findingsProject BlockWaste.

Favarin, Serena, Morganti, Margaux, Savona, Ernesto Ugo, Sahramäki, Iina, Kankaanranta, Terhi, Suvantola, Leila, Mehlbaum, S.L., & Spapens, A.C.M. (2017). Crime Proofing Analysis of the Waste Regulation: A Special Focus on the European Union, Finland, Italy and the Netherlands. Key Findings. Project BlockWaste.

2016

Schoenmakers, Y., S. Mehlbaum, M. Everartz & C. Poelarends (2016). Elke dump is een plaats delict. Dumping en lozing van synthetisch drugsafval: verschijningsvormen en politieaanpakApeldoorn, Politieacademie.

Mehlbaum, S., Ronald van S. & L. Weimar (2016). ‘Politievrijwilligers: ‘Het werk een 10, de organisatie een 5”. Tijdschrift voor de politie, 78:2. 

2015

Steden, R. van & S. Mehlbaum (2015). Politievrijwilligers (on)gewenst….? Over politieke steun, een enthousiaste werkvloer en falend beleidStichting Maatschappij en Veiligheid.

2014

Mehlbaum, S., I. van Duijneveldt, R. Holvast en D. van Arkel (2014). ‘Heterdaadkracht organiseren’. Tijdschrift voor de Politie: 76:1.

2013

Mehlbaum, S. e.a. (2013). Heterdaadkrachtig. Het vergroten van heterdaadkracht bij High Impact Crimes. Amsterdam, Politie eenheid Amsterdam. Mediatheek Politieacademie

Mehlbaum, S. & F. Kemper (2013). Tot op de bodem. De aanpak van bodemcriminaliteit in de Eenheid Amsterdam. Amsterdam, Politie eenheid Amsterdam.

2011

Mehlbaum, S. & F. Kemper (2011). Van verkenning naar interventiestrategie. Asbest- en bodemcriminaliteit in de regio Amsterdam-Amstelland. Amsterdam, Politie Amsterdam-Amstelland.

Mehlbaum, S. & W. van der Weele (2011). Gepakt en gestraft? Een onderzoek naar de kenmerken en afhandeling van woninginbraakverdachten. Amsterdam, Politie Amsterdam-Amstelland.

2010

Mehlbaum, S. (2010). Terug op de rit. De Amsterdamse ketenaanpak van overlastgevende veelplegers. Amsterdam, Politie Amsterdam-Amstelland.

Nieuwenhuis, A, S. Mehlbaum & A. van Wijk (2010), ‘Straatroof en Straatrovers in Almere’, Tijdschrift voor de Politie, 72:1.

Bijleveld, C., O. de Gomme, & S. Mehlbaum (2010).’ A very dark number : Estimating direct and indirect mortality in Southern Sudan, 1983-2005’. In: Spaulding, J., S. Beswick,, C. Fluehr-Lobban, &  R.A. Lobban (Red.) Sudan’s wars and peace agreements (201-232). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

2009

Wijk, van, A., A. Nieuwenhuis, N. Arts & S. Mehlbaum (2009). Inpakken niet nodig. Een profiel van straatroven en straatrovers in Almere. Arnhem, Beke.

2008

Ratnayake, R. et.al with C. Bijleveld, S. Mehlbaum & Lotty Hoex (2008). Methods and tools to evaluate mortality in conflicts, critical review, case-studies and applications, CRED Occasional Paper No. 237, WHO Collaborating Centre for Research on Epidemiology of Disasters (CRED), Brussel.

Overig
‘De gekooide recherche. Het ware verhaal achter de matige prestaties van de Nederlandse opsporing’. Boekbespreking. Tijdschrift voor Veiligheid, 2015, 14:3/4.