Ongekend

12 juni 2024

Zowel in de opsporing als op de basisteams van de politie hebben medewerkers te maken met dreiging vanuit georganiseerde criminaliteit. Bijna 25% van deze medewerkers zegt dit ooit zelf te hebben meegemaakt. Ongeveer 10% van de medewerkers die zelf geen dreiging heeft ervaren schat de kans (heel) groot in dat dit in de toekomst gaat gebeuren.

Meer dan een vinkje

1 april 2023

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkte Mehlbaum Onderzoek mee aan een onderzoek naar het versterken van de bereidheid van ambtenaren om agressie en geweld te melden en te registreren.

Digitaal perspectief

1 november 2022

In opdracht van de Nationale Politie deed Mehlbaum Onderzoek samen met Bureau Broekhuizen onderzoek naar acht digitale projecten bij verschillende eenheden en basisteams van de politie.

Evaluatie interventies ondermijnende criminaliteit

1 maart 2022

In opdracht van RIEC-Taskforce Brabant-Zeeland zijn vijf interventies geëvalueerd die gericht waren op het verhogen van de meldingsbereidheid van ondermijnende criminaliteit.

Vreemde geuren

8 november 2021

Om inzicht te krijgen in het effect van de campagne NH Drugsalert zijn twee metingen uitgevoerd naar meldingsbereidheid van drugsproductielocaties.

Zuiver op de graat?

8 juni 2021

In dit onderzoek staat de betrokkenheid van de kottervisserij bij drugssmokkel via de Noordzee centraal.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Politie en Wetenschap en in samenwerking met een integraal team van het Project Maritieme Smokkel in Noord-Holland dat zich richt op het vergroten van de weerbaarheid van de visserij.

Van alle markten thuis

1 december 2020

In opdracht van de gemeente Rotterdam en Schiedam is in dit sfeerbeeld systematisch opgetekend wat bekend is over over misstanden en ondermijning in de automotive-branche.

Lokale aanpak van ondermijning

15 juni 2018

Georganiseerde criminaliteit kent altijd en lokaal component. Hoewel niet altijd zichtbaar blijken sommige (winkel)straten en bedrijventerreinen in Nederland het toneel voor allerlei vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel, witwassen en illegaal gokken.

Elke dump is een plaats delict

5 juni 2016

In het onderzoek is gekeken naar de aard en ontwikkeling van synthetische drugsafvaldumpingen en -lozingen in Nederland, de werkwijze van verschillende instanties bij het aantreffen van een dumping en de mogelijkheden die de dumpingen bieden voor de opsporing.

Mehlbaum Onderzoek doet praktijkgericht onderzoek op het gebied van sociale veiligheid en criminaliteit.

Het bureau is gespecialiseerd in fenomeenonderzoeken, evalueren van interventies en samenwerkingsverbanden, en het bij elkaar brengen van kwalitatieve en kwantitatieve bronnen. Uitgangspunt is altijd het formuleren van handelingsperspectief voor beleid en praktijk.

Opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, Politie & Wetenschap, RIEC’s, provincies en andere onderzoeksinstituten.

Informatie of vragen: info@mehlbaumonderzoek.nl