Vreemde geuren

Eindrapportage meldingsbereidheid drugsproductielocaties in Zaanstad

Drugsproductielocaties met bijbehorende drugsafvallozingen en -dumpingen worden
steeds vaker ontdekt in Noord-Holland. Vooral het aantal ontdekte drugslabs is toegenomen. De gevaren die drugsproductielocaties met zich meebrengen, de zorg over een toename van het aantal drugslabs in Noord-Holland en de benodigde integrale samenwerking voor een aanpak hebben geleid tot het Project Productieplaatsen Drugs in Noord-Holland.

Doel van deze aanpak is het verhogen van de meldingsbereidheid van drugsproductielocaties. Om dit te bereiken is medio 2020 gestart met de campagne NH Drugs Alert. Vanuit deze campagne zijn in 2020 en 2021 verschillende vormen van mediacommunicatie ondernomen. Om inzicht te krijgen in de invloed van deze activiteiten op de meldingsbereidheid heeft Mehlbaum Onderzoek een longitudinaal kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder burgers.

In juni 2020 zijn de uitkomsten van de nulmeting gepubliceerd. Deze eindrapportage bevat de uitkomsten van de 1-meting.

De eindrapportage Vreemde geuren is hier te downloaden.

De nulmeting is hier te downloaden.

De factsheet van de nulmeting is hier te downloaden