Notoire straten

Notoire straten. Over de lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit.

Hoewel niet altijd zichtbaar blijken sommige (winkel)straten in Nederland het toneel voor allerlei vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel, witwassen en illegaal gokken. Deze notoire straten fungeren als criminele ontmoetingsplekken en bieden allerlei faciliterende diensten. Een combinatie van factoren maakt dat deze straten een relatief anonieme en veilige omgeving bieden voor schimmige praktijken.

Publicatie Notoire Straten

‘Steden worstelen met kapsalon zonder kapper en dichtgeplakte supermarkt’

‘Het tij keren in notoire straten’

Opdrachtgever: Politie en Wetenschap