Lokale aanpak van ondermijning


Georganiseerde criminaliteit kent altijd en lokaal component. Hoewel niet altijd zichtbaar blijken sommige (winkel)straten en bedrijventerreinen in Nederland het toneel voor allerlei vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel, witwassen en illegaal gokken.

Deze locaties fungeren als criminele ontmoetingsplekken en bieden allerlei faciliterende diensten. Een combinatie van factoren maakt dat deze straten een relatief anonieme en veilige omgeving bieden voor schimmige praktijken.

Mehlbaum Onderzoek heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de lokale manifestatie en aanpak van ondermijning, waarvan enkele openbare onderzoeken:

Daarnaast heeft Mehlbaum Onderzoek ook verschillende niet-openbare onderzoeken uitgevoerd voor gemeenten en RIEC’s naar ondermijning in havengebieden,  bedrijventerreinen en woonwijken.