Evaluatie interventies ondermijnende criminaliteit


De complexiteit en verborgenheid van ondermijnende criminaliteit vraagt om een integrale aanpak. Burgers kunnen hierin een steentje bijdragen door criminaliteit – zoals hennepteelt en harddrugshandel – bij de overheid te melden.

In opdracht van RIEC-Taskforce Brabant-Zeeland zijn vijf interventies geëvalueerd die gericht waren op het verhogen van de meldingsbereidheid van ondermijnende criminaliteit.

Jolijn Broekhuizen is de projectleider van dit onderzoek.

Publicaties: