Evaluatie interventies ondermijnende criminaliteit

De complexiteit en verborgenheid van ondermijnende criminaliteit vraagt om een integrale aanpak. Burgers kunnen hierin een steentje bijdragen door criminaliteit – zoals hennepteelt en harddrugshandel – bij de overheid te melden. In opdracht van RIEC-Taskforce Brabant-Zeeland evalueren we vijf interventies gericht op het verhogen van de meldingsbereidheid van burgers. Jolijn Broekhuizen is de projectleider van dit onderzoek.

Publicaties: