Meer dan een vinkje


In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkte Mehlbaum Onderzoek mee aan een onderzoek naar het versterken van de bereidheid van ambtenaren om agressie en geweld te melden en te registreren.

Het onderzoek geeft een overzicht en inzicht in hoe de meldings- en registratiebereidheid vergroot kan worden en wat hierbij al bestaande kansrijke initiatieven zijn.

De factsheet met bepalende factoren is hier te downloaden.

Een overzicht met organisatorische basismodellen is hier te downloaden.

Het onderzoek is hier te downloaden.