Zuiver op de graat?


Onderzoek naar de betrokkenheid van de visserij bij maritieme drugssmokkel.

Nederland speelt een belangrijke rol als transitland van drugs voor de binnenlandse en Europese markt. Bij de import van drugs ligt de focus van beleidsmakers en rechtshandhavers vooral op de Rotterdamse zeehaven. Een smokkelwijze die minder vaak aan het licht komt is smokkel via vissers die drugs opvissen in de Noordzee en vervolgens aan wal brengen. In dit onderzoeksrapport staat juist deze smokkelwijze centraal.

Mehlbaum Onderzoek deed in opdracht van Politie en Wetenschap onderzoek in de haven van IJmuiden, Urk en Den Oever, waarbij met tientallen vissers en andere mensen uit de visserijsector is gesproken. Daarnaast zijn interviews gehouden met onder andere vertegenwoordigers van de politie, gemeenten, Kustwacht en NVWA, en is uitgebreid open bronnen onderzoek uitgevoerd. Gedurende het onderzoek is samengewerkt met een integraal team van het Project Maritieme Smokkel in Noord-Holland dat zich richt op het vergroten van de weerbaarheid van de visserij.

De onderzoekers hebben op basis van informatie uit open bronnen en de interviews een uitgebreid crimescript opgesteld voor een methode waarbij vissers drugs aan wal brengen (de drop-off methode). Hierbij wordt cocaïne eerst via containerschepen vervoerd uit het productieland en vervolgens op de Noordzee overboord gezet om later opgevist te worden door vissers of andere professionals uit de maritieme wereld. Betrokken zijn enerzijds vissers die kwetsbaar zijn om geworven te worden voor maritieme drugssmokkel en anderzijds mensen uit de visserij die te typeren zijn als criminele sleutelfiguren en die contact hebben met de criminele netwerken die de drugshandel organiseren. Op basis van deze bevindingen tekenen de onderzoekers lessen op die zich richten op contact leggen, bewustwording en weerbaarheid van vissers die kwetsbaar zijn.

Het onderzoeksrapport is hier te downloaden.

De interactieve infographic is hier te downloaden.