Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Mehlbaum, S. & J. Broekhuizen (2021). Vreemde geuren. Eindrapportage meldingsbereidheid drugsproductielocaties in Zaanstad. Halfweg: Mehlbaum Onderzoek.

Mehlbaum, S., K. van den Akker, A. Verweij & A. Wester (2021). Zuiver op de graat? Over de betrokkenheid van de visserij bij maritieme drugssmokkel. Den Haag: Politie & Wetenschap.
Infographic Zuiver op de graat?

Mehlbaum, S. (2020). Van alle markten thuis. Sfeerbeeld van de automotive-branche in de Spaanse Polder. Halfweg: Mehlbaum Onderzoek.

Mehlbaum, S. & J. Boekhuizen (2020). Vreemde geuren. Nulmeting meldingsbereidheid drugsproductielocaties in Zaanstad. Halfweg: Mehlbaum Onderzoek.
Factsheet Vreemde geuren – nulmeting meldingsbereidheid

Broekhuizen, J. & S. Mehlbaum (2020). Tussenrapportage Evaluatie interventies meldingsbereidheid ondermijnende criminaliteit. Amersfoort: Bureau Broekhuizen.
Infographic Evaluatie interventies meldingsbereidheid ondermijnende criminaliteit

Mehlbaum, S. & J. Broekhuizen (2020). Evaluatie Veiligheidsmarkt Heusden Amersfoort: Bureau Broekhuizen.

Broekhuizen, J. & S. Mehlbaum (2020). Evaluatie Veiligheidsdag Woensdrecht. Amersfoort: Bureau Broekhuizen.

Y. Schoenmakers & S. Mehlbaum (2019). De intelligence paradox. Lessen uit de integrale pilot Analyse Synthetische Drugs in Oost-Nederland  Den Haag: Politie en Wetenschap.

Mehlbaum, S. & Y. Schoenmakers (2019). De wortel en de stok. Praktijklessen uit een gebiedsgerichte probleemaanpak van ondermijning. Den Haag: Politie en Wetenschap.

Mehlbaum S & V. Konig (2019). Ondermijningsbeeld haven- en industriegebied Moerdijk. Gemeente Moerdijk. Niet openbaar.

Mehlbaum, S. & Y. Schoenmakers (2018, 9 oktober). ‘Het tij keren in notoire straten’. Secondant.

Mehlbaum, S., Y. Schoenmakers & Y. van Zanten (2018). Notoire straten. Over de lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit. Politie en Wetenschap.

Mehlbaum S., Boutellier H., en Broekhuizen J. (2017) Van pionieren naar staande praktijk. Tussenevaluatie Tilburgse aanpak ondermijnende criminaliteit. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Niet openbaar.

Schoenmakers, Y. & S. Mehlbaum (2017). ‘Drugsafval in Brabant’Justitiële Verkenningen: Criminaliteit in Noord-Brabant,  2:17, 89-102.

Schoenmakers, Y., S. Mehlbaum, M. Everartz & C. Poelarends (2016). Elke dump is een plaats delict. Dumping en lozing van synthetisch drugsafval: verschijningsvormen en politieaanpakApeldoorn, Politieacademie.